İnvestisiya İmkanları

Müxtəlif investisiya strategiyalarına əsaslanan birjalarda ticarət olunan fond paylarını (exchange traded funds - ETF) PAŞA Kapital vasitəsi ilə əldə bilərsiniz

Digər maliyyə alətləri ilə müqayisədə ETF-lər

  • İqtisadiyyatın konkret sektoruna, konkret ölkəyə və qlobal iqtisadiyyata investisiya etmək imkanı yaradan
  • Ayrı-ayrı şirkətlərin özünə məxsus risklərini minimuma endirməklə diversifikasiya olunmuş
  • Fərdi qaydada tərtib olunan investisitya portfellərindən daha ucuz başa gələn və daha peşəkar aktiv idarəçiləri tərəfindən tərtib və idarə olunan
  • Mütəşəkkil bazarlarda (birjalarda) ticarət edilməklə yüksək likvidliyi ilə seçilən investisiya alətləridir

ETF-lərin geniş çeşidini nəzərə alaraq, sizin investisiya üslübunuza uyğun gələn ETF-lərin seçilməsi üzrə məsələhət almaq və seçilmiş ETF-ləri əldə etmək üçün bilavasitə PAŞA Kapitala müraciət edin.