Vəsait Cəlbetmə İmkanları

Azərbaycan səhm bazarından vəsait cəlb etmək üçün PAŞA Kapital sizə aşağıdakıları təqdim edir

  • Emissiya olunacaq adi və ya imtiyazlı səhmlərin potensial alıcılarının axtarılması və şirkətiniz haqqında məlumatların potensial alıcılara çatdırılmasını (road show)
  • Səhmlərin kütləvi təklif üsulu ilə buraxılışı və yerləşdirilməsi üçün emissiya prospektinin tərtib edilməsi və səhm buraxılışının qeydiyyatı üçün müvafiq sənədləşdirmə işlərinin aparılmasını
  • Səhmlərin Bakı Fond Birjasında kütləvi üsul ilə və ya birjadankənar bazarda (OTC) ünvanlı satış qaydasında əvvəlcədən müəyyən edilmiş investor dairəsinə satılmasını və digər müşayiət edici xidmətlərin göstərilməsini