Vəsait Cəlbetmə İmkanları

Azərbaycan pul bazarından vəsait cəlb etmək üçün PAŞA Kapital sizə Repo əməliyyatları vasitəsi ilə 1 gündən (overnight) 1 ilə qədər manat və xarici valyutada ən aşağı faiz dərəcəsi ilə borc cəlb edillməsi imkanını təqdim edir

Repo bazarının üstünlükləri

  • Ən aşağı faiz dərəcələri ilə borclanma imkanı
  • Sürət (repo əqdi bağlanan gün pul vəsaitlərinin bank hesabına köçürülməsi təmin edilir)
  • Minimal tranzaksiya xərcləri
  • Anonimlik
  • Maliyyə vəziyyəti haqqında və digər növ məlumatların təqdim olunması tələb edilmir