Market MeykinqBizimlə Əlaqə Saxlayın

2012-ci ildə Azərbaycanda ilk olaraq Bakı Fond Birasında market meyker fəaliyyəti ilə məşğul olmağa başlayan PAŞA Kapital bu gündə səhm və istiqraz emitentlərinə market meyker xidmətindən istifadə edərək buraxdıqları qiymətli kağızlar üzrə likvidliyinin artırılmasını təklif edir

  • Emissiya edilən qiymətli kağızların likvidliyinin artırılması ilk növbədə həmin qiymətli kağızlara marağın və tələbatın artmasına müsbət təsir göstərir
  • Belə ki, bir çox potensial emitent üçün qiymətli kağızlarla təkrar bazarda aparılan əməliyyatların sayı və həcmi, digər sözlə həmin qiymətli kağızların likvidliyi gəlirlilik, emitentin kredit riski və digər amillərlə yanaşı mühüm rol oynayır
  • PAŞA Kapital market meyker xidməti göstərməklə öz üzərinə Bakı Fond Birjasında qiymətli kağızların alışı və satışı üzrə sifarişləri yerləşdirmək və icra etməklə razılaşdırılmış həcmdə qiymətli kağızların likvidliyini təmin edilməsi öhdəliyini götürür