Vəsait Cəlbetmə İmkanları

Azərbaycan borc bazarından vəsait cəlb etmək üçün PAŞA Kapital sizə aşağıdakıları təqdim edir

  • Emissiya olunacaq istiqrazların potensial alıcılarının axtarılması və şirkətiniz haqqında məlumatların potensial alıcılara çatdırılmasını (road show)
  • İstiqrazların kütləvi təklif üsulu ilə buraxılışı və yerləşdirilməsi üçün emissiya prospektinin tərtib edilməsi və isitiqraz buraxılışının qeydiyyatı üçün müvafiq sənədləşdirmə işlərinin aparılmasını
  • İstiqrazların Bakı Fond Birjasında kütləvi üsul ilə və ya birjadankənar bazarda (OTC) ünvanlı satış qaydasında əvvəlcədən müəyyən edilmiş investor dairəsinə satılmasını və digər müşayiət edici xidmətlərin göstərilməsini