İnvestisiya İmkanları

Səhmlərə nisbətən daha az volatil və nəticə etibarı ilə daha az riskli, lakin dövlət istiqrazları ilə müqayisədə daha yüksək gəlirliliyi olan korporativ istiqrazları almaq PAŞA Kapital vasitəsi ilə daha da asanlaşmışdır

Azərbaycanda tədavüldə olan manat və ABŞ dolları ilə denominasiya olunmuş istiqrazları və dünya maliyyə bazarlarında əsasən aparıcı ölkələrin valyutalarında buraxılmış geniş investor bazası üçün nəzərdə tutulmuş avrobondları əldə etmək üçün PAŞA Kapitalın təcrübəli və sabit gəlirli maliyyə alətlərində ixtisaslaşan əməkdaşlarına müraciət edə bilərsiz

Korporativ istiqrazlar

  • Uzunmüddətli sabit gəlir mənbəyidir
  • Kredit reytinqindən asılı olaraq yüksək, orta və daha az riskli maliyyə aləti hesab oluna bilər
  • Risklilik dərəcəsindən asılı olaraq orta və daha yüksək gəlirli ola bilər