İnvestisiya İmkanları

Müxtəlif investisiya strategiyalarına əsaslanan investisiya fondlarınının (mutual funds) paylarını PAŞA Kapital vasitəsi ilə əldə bilərsiniz

Digər maliyyə alətləri ilə müqayisədə fond payları

  • İqtisadiyyatın konkret sektoruna, konket ölkəyə və qlobal iqtisadiyyata investisiya etmək imkanı yaradan
  • Ayrı-ayrı şirkətlərin özünə məxsus risklərini minimuma endirməklə diversifikasiya olunmuş
  • Fərdi qaydada tərtib olunan investisitya portfellərindən daha ucuz başa gələn və daha peşəkar aktiv idarəçiləri tərəfindən tərtib və idarə olunan
  • ETF və fərdi qaydada tərtib edilmiş investisita portfellərindən fərqli olaraq daşınmaz əmlak və qapalı (birjada ticarət olunmayan) şirkətlərin səhmlərinə investisiya etmək vasitəsi yaradan maliyyə alətidir

Fond paylarının geniş çeşidini nəzərə alaraq, sizin investisiya üslübunuza uyğun gələn payların seçilməsi üzrə məsələhət almaq və seçilmiş payları əldə etmək üçün bilavasitə PAŞA Kapitala müraciət edin