Əmtəə

Əmtəə bazarları bir qayda üzrə, aktiv dinamiklik nümayiş etdirir. Burada qiymətlərə, hasilatın həcmi, qlobal iqtisadi dəyişikliklər və texnoloji nailiyyətlər kimi müxtəlif faktorlar təsir edə bilər

Xam neft
(#USOIL) (#UKOIL)

Xam neft – bazar şərtlərindən asılı olmayaraq gəlir əldə etməyi təklif edən ən çox ticarət olunan xam maldan biridir.  Onun qiyməti dünyadakı hasilatından, həmçinin dünya iqtisadiyyatının durumundan asılıdır və kəskin artan və azalan trendlər uyğun şərtlər yarada bilər. Swissquote Böyük Britaniyanın (Brent) xam neftinə və ABŞ-ın xam neftinə (WTI) forvard müqavilələri təklif edir

Təbii Qaz
(#NG)

Təbii qaz – istifadə zamanı tamamilə yanan yer altından çıxarılan yeganə yanacaqdır. Təbii qaz texnoloji təkmilləşdirmələr hesabına gələcəkdə digər enerji mənbələrinə real alternativi olacaqdır. O, əsasən isitmə üçün istifadə olunur. İl ərzində onun qiyməti dövri olaraq dəyişir (ona tələbatın pik nöqtəsi qış dövrü və yay aylarıdır) və hava şəraitinin təsirinə meyllidir

Mis (Tezliklə)
(#HGC)

Öz yüksək keçiriciliyi və universallığı hesabına mis çox mühüm xammal hesab olunur. Əsasən o elektrik şəbəkələrinin, istehsal materialları və sənaye təchizatlarının istehsalında istifadə olunur.  İnkişaf edən ölkələrin misə tələbatı, şəhərlərin müasirləşdirilməsinin əsas komponenti olaraq dayanmadan artacaqdır bununla belə misin təbiətdəki ehtiyatları məhduddur və 25 ilə tükənə bilər