FX Valyuta Cütləri

Valyutalar – günlük ticarət üçün ideal vasitədir; onlar kiçik sahibkarlar və spekulyantlar arasında günü gündən məşhurlaşır. Kredit dayağından istifadə hesabına onlar gəlirlərin qısa müddətdə həm azalma, həm də artma meylində formalaşma potensialına malikdir

Əsas Valyuta Cütlükləri

  • EURUSD
  • USDJPY
  • GBPUSD
  • USDCHF

“Əsas” adlanan dörd mütəmadi istifadə olunan valyuta cütlükləri dünya iqtisadiyyatının ən böyük və ən nüfuzlu valyutaları hesab olunurlar. Onlara həmçinin ehtiyat valyuta baxımından mühüm sayılan İsveçrə frankı da aiddir. Yüksək həcmli ticarət və likvidlik qabiliyyətinə görə bu cütlüklər dar spredlə ticarət olunur. Bu treyderlərə hətta cüzi məzənnə dəyişiklikləri zamanı gəlir əldə etməyə imkan verir. “Ekzotik valyuta cütlükləri” inkişaf etməkdə olan ölkələrin valyutalarının “əsas” valyutalara qarşı ticarət imkanları təqdim edir