Hecinq İmkanları

Maliyyə institutları üçün nəzərdə tutulmuş svop müqavilələri əsasən faiz dərəcəsi və valyuta risklərini idarə etmək üçün yaradılmış törəmə maliyyə alətidir

PAŞA Kapitalın peşəkar komandası aktiv və öhdəliklərinizdə müxtəlif valyuta mövqeyi və ya faiz dərəcəsi növündən (dəyişən/sabit) irəli gələn riskləri ölçərək onları svop müqavilələri ilə hecinq etməyə sizə yardımçı ola bilər