“Zəyəm Texnologiyalar Parkı” ASC

“Zəyəm Texnologiyalar Parkı” ASC- nin səhmdarlarının növbədən kənar ümumi yığıncağının 30 aprel 2021-ci il tarixli protokoluna əsasən hər birinin nominal dəyəri 1 manat olan 18 milyon ədəd adi adlı sənədsiz səhmlərin emissiya prospekti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı tərəfindən təsdiq edilmişdir. Qeyd edək ki, buraxılış üzrə abunə yazılışı 31 avqust 2021- ci il tarixində başlanacaq və 2 ay müddətinə (29 oktyabr 2021-ci ilədək) davam edəcəkdir.

 

Maraqlı şəxslərin abunə yazılışı bitənədək PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkətinə müraciət etmələri xahiş olunur.

 

Emissiya Prospekti

 

Zəyəm Texnologiyalar Parkı_Səhmlərin emissiya prospekti

“Zəyəm Texnologiyalar Parkı” ASC

“Zəyəm Texnologiyalar Parkı” ASC- nin səhmdarlarının növbədən kənar ümumi yığıncağının 30 aprel 2021-ci il tarixli protokoluna əsasən hər birinin nominal dəyəri 1 manat olan 18 milyon ədəd adi adlı sənədsiz səhmlərin emissiya prospekti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı tərəfindən təsdiq edilmişdir. Qeyd edək ki, buraxılış üzrə abunə yazılışı 31 avqust 2021- ci il tarixində başlanacaq və 2 ay müddətinə (29 oktyabr 2021-ci ilədək) davam edəcəkdir.

 

Maraqlı şəxslərin abunə yazılışı bitənədək PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkətinə müraciət etmələri xahiş olunur.

 

Emissiya Prospekti

 

Zəyəm Texnologiyalar Parkı_Səhmlərin emissiya prospekti

“Zəyəm Texnologiyalar Parkı” ASC
Author:
PAŞA Kapital FX

“Zəyəm Texnologiyalar Parkı” ASC- nin səhmdarlarının növbədən kənar ümumi yığıncağının 30 aprel 2021-ci il tarixli protokoluna əsasən hər birinin nominal dəyəri 1 manat olan 18 milyon ədəd adi adlı sənədsiz səhmlərin emissiya prospekti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı tərəfindən təsdiq edilmişdir. Qeyd edək ki, buraxılış üzrə abunə yazılışı 31 avqust 2021- ci il tarixində başlanacaq və 2 ay müddətinə (29 oktyabr 2021-ci ilədək) davam edəcəkdir.

 

Maraqlı şəxslərin abunə yazılışı bitənədək PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkətinə müraciət etmələri xahiş olunur.

 

Emissiya Prospekti

 

Zəyəm Texnologiyalar Parkı_Səhmlərin emissiya prospekti